• Odbierz prezent
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawieszenie notowań akcji Private Equity Managers S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (2021-06-18 23:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zawieszenie notowań akcji Private Equity Managers S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do RB 28/2021 Spółki, informuje, iż powziął wiadomość, iż w dniu 18 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 631/2021 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW o poniższej treści:

,,§ 1
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLPREQM00011”, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami - od dnia 21 czerwca 2021 r.

§ 2
Na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na akcje spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 18 czerwca 2021 r. (włącznie), tracą ważność;
2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., nie będą przyjmowane.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
office@pemanagers.euwww.privateequitymanagers.p
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-18Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-06-18Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk