• Odbierz prezent
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. (2021-04-20 22:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Grzegorza Warzochę na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Grzegorz Warzocha nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych, osobowych ani kapitałowych, nie jest członkiem organów w konkurencyjnych w stosunku do Spółki osobach prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Grzegorz Warzocha w roku 1993 ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2014 uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od roku 2001 posiada uprawnienia biegłego rewidenta, dysponuje ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych.
Pan Grzegorz Warzocha był stypendystą ESC Tours (Francja). W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY), gdzie pracował m.in. na stanowiskach Menedżera i Senior Menedżera. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dyrektora i Członka Zarządu Deloitte Audyt. Od roku 2009 Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors z siedzibą we Wrocławiu. Pan Grzegorz Warzocha specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni Członek (FCCA) Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pan Grzegorz Warzocha pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. od 2015 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski 11
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-04-20Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk