• Odbierz prezent
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A. (2021-06-18 23:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,ZWZ”) w dniu 18 czerwca 2021 r. wzięli udział i posiadali co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusze:

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 1.296.159 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 37,86% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.296.159 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 37,86% ogólnej liczby głosów oraz 56,46% głosów obecnych na ZWZ.

MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 999.685 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 29,20% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 999.685 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 29,20% ogólnej liczby głosów oraz 43,54% głosów obecnych na ZWZ.MESSAGE (ENGLISH VERSION)PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
office@pemanagers.euwww.privateequitymanagers.p
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-18Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-06-18Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk