• Odbierz prezent
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A. (2021-04-20 21:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,NWZ”) w dniu 20 kwietnia 2021 r. wziął udział i posiadał co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusz:
MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 1.296.159 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 37,86% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.296.159 głosów na NWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 37,86% ogólnej liczby głosów oraz 100,00% głosów obecnych na NWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski 11
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-04-20Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk