• Odbierz prezent
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. (2021-06-18 23:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia:2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2021 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 do RB 30_2021.pdfZałącznik
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
office@pemmanagers.euhttp://www.privateequitymanagers.pl/
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-18Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2021-06-18Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk