• Odbierz prezent
PRIMETECH S.A.: Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym (2021-02-16 15:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. oraz nr 26/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., nr 24/2020 i 25/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2021 r. otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") datowane na dzień 10 lutego 2021 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie 15 609 833 akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, wszczęte na podstawie wniosku Emitenta.Jako podstawę przedmiotowego postanowienia wskazano art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z koniecznością rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji po uprzednim rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego przez sąd.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PRIMETECH Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PRIMETECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
primetech@primetechsa.plprimetechsa.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Jan Poświata
Prezes Zarządu
2021-02-16Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk