• Odbierz prezent
PRIMETECH S.A.: Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2020 (2021-03-29 20:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanawia wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta,
aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 7.346.704,04 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Zarząd Emitenta wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie oceny przedmiotowego wniosku.Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIMETECH Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PRIMETECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
primetech@primetechsa.plprimetechsa.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Jakub Dzierzęga
Wiceprezes Zarządu
2021-03-29Alina MazurczykProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk