• Odbierz prezent
PRIMETECH S.A.: Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla (2021-03-30 16:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej, w sekcji RELACJE INWESTORSKIE: Sprawozdania na temat informacji niefinansowych – Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2020 sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego szczebla – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51 i stanowiące cześć jej Sprawozdania Zarządu – dostępne jest pod adresem: www.primetechsa.pl/sprawozdania-na-temat-informacji-niefinansowych


Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PRIMETECH Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PRIMETECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
primetech@primetechsa.plprimetechsa.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jan Poświata
Prezes Zarządu
2021-03-30Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk