• Odbierz prezent
Prezes zarządu SoftBlue SA skorzystał z prawa poboru i weźmie udział emisji akcji spółki na ponad 10 mln zł

Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA, objął wszystkie akcje, przypadające mu w wyniku realizacji prawa poboru, w ramach trwającej publicznej emisji spółki. Chodzi o ponad 3,8 mln akcji serii F, po cenie emisyjnej 0,22 zł za akcję, za łączną kwotę ponad 0,84 mln zł. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy (IoT), w tym działania promocyjne systemu do zarządzania produkcją i energią Autonomous Data Controler. Zapisy trwają do 12 lutego.

- SoftBlue jest na etapie istotnego rozwoju. Bardzo wierzę, że przyjęta przez nas strategia i konsekwentnie realizowane zadania, przełożą się na innowacyjne na skalę światową projekty z sektora IT. Podjąłem decyzję o skorzystaniu z przypadającego mi prawa poboru i objęcia ponad 3,8 mln akcji serii F za łączną kwotę ponad 0,84 mln zł. Jestem przekonany, że to dobra inwestycja – informuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Publiczna emisji akcji SoftBlue rozpoczęła się 26 stycznia br. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo Poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Zapisy w ramach oferty akcji można składać w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy. Harmonogram emisji przewiduje możliwość zapisów na akcje do dn. 12 lutego.

SoftBlue specjalizuje się w czterech segmentach: software, działaniach badawczo-rozwojowych, telekomunikacji oraz Internecie Rzeczy (IoT). W ramach segmentu z obszaru IoT, SoftBlue oferuje swoim klientom m.in. mobilną stację do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus), czy system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody – rozwiązanie pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji. SoftBlue jest również autorem systemu AirDron. Dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom innowacyjny system na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w kraju, wspierając w ten sposób szereg instytucji państwowych.

SoftBlue koncentruje się na intensyfikacji działań związanych z produktem Autonomous Data Controler. To nowoczesny system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią dedykowany klientom przemysłowym. Nowoczesny rejestrator służy do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. – Znaleźliśmy pewną niszę na rynku w segmencie przetwarzania danych, tzw. Przemysłu 4.0. Autonomous Data Controler będzie niezbędnym produktem do zarządzania, a tym samym ograniczania zużycia energii, co w efekcie przełoży się na zwiększenie konkurencyjności wielu przedsiębiorstw przemysłowym, w tym na przykład fabryk.

Aktualnie SoftBlue jest w trakcie budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Firma realizuje też działania w dziedzinie telekomunikacji, co jest możliwe dzięki zakupowi zorganizowanej części notowanej na NewConnect firmy telekomunikacyjnej easyCALL.pl. Transakcja została sfinalizowana w grudniu 2020r.

***

O Spółce:

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

W listopadzie 2020 r. SoftBlue uzyskało certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. Dokument obejmuje wykonanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk