• Odbierz prezent
Prezes Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego ukarany przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2020 r. jednogłośnie nałożyła:

  • karę pieniężną w wysokości 300 000 zł na Michała Kowalczewskiego, Prezesa Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W okresie organizacji przez Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej również: MDM, Dom Maklerski) procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, Michał Kowalczewski był Prezesem Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. W tym czasie, w związku z pełnionymi obowiązkami, wiedział i godził się z tym, aby MDM działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny oraz naruszający zasady uczciwego obrotu.

Michał Kowalczewski z tytułu ponoszonej w Domu Maklerskim odpowiedzialności oraz poprzez zaniechania, godził się z przejęciem przez podmiot nieposiadający odpowiednich uprawnień roli decydującej w ramach procesu oferowania obligacji. Rola ta polegała na zachęcaniu inwestorów do objęcia obligacji, do czego wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Takie działanie spowodowało utratę przez MDM kontroli nad całością procesu oferowania obligacji, zapewniając jednocześnie uzyskiwanie regularnych przychodów.

 Komisja decyzją z dnia 18 grudnia 2018 roku nałożyła sankcję administracyjną na MDM w postaci kary pieniężnej oraz ograniczyła zezwolenie MDM na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie zezwolenia w zakresie oferowania. Jednak podczas weryfikacji poprawności procesu oferowania instrumentów finansowych, organ nadzoru ocenia nie tylko działalność domu maklerskiego jako osoby prawnej, ale również działalność pracowników domu maklerskiego jako osób fizycznych, uwzględniając stopień przyczynienia się pracowników do ukształtowania sposobu realizowania przez dom maklerski ciążących na nim obowiązków prawnych. 

Nałożenie sankcji administracyjnej na prezesa zarządu wskazuje uczestnikom rynku kapitałowego, jak istotne znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych. Nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne, inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Działania podjęte przez Dom Maklerski naruszały zasady uczciwego obrotu, co godziło w interesy uczestników rynku, a za co odpowiedzialność ponosi m.in. Michał Kowalczewski.

Maksymalny wymiar kary, jaki KNF mogła nałożyć wynosi 1 000 000 zł.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk