• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Zawiązanie spółek zależnych Prefa Development sp. z o.o. oraz Prefa Construction sp. z o.o. (2021-03-10 17:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Zawiązanie spółek zależnych Prefa Development sp. z o.o. oraz Prefa Construction sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 marca 2021 r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zawiązania dwóch spółek zależnych od Emitenta, w tym:
- Prefa Development sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w której Emitent objął 95 udziałów o łącznej wartości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników;
- Prefa Construction sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w której Emitent objął 95 udziałów o łącznej wartości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

W związku z objęciem przez Emitenta większościowego udziału w powyższych podmiotach, uzyskały one status spółek zależnych od Emitenta i włączone zostaną do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A.

Utworzenie ww. podmiotów związane jest z realizowaną przez Emitenta strategią rozwoju w obszarze branży budowlanej. Prefa Construction Sp. z o. o. to podmiot pełniący funkcję generalnego wykonawcy, zajmujący się kompleksową realizacją prac budowlanych zleconych zarówno przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta jak i podmioty niepowiązane. Prefa Development sp. z o. o. to spółka celowa założona w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z realizowaną koncepcją konsolidacji przestrzeni generalnowykonawczej oraz deweloperskiej w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. Prezesem Zarządu Prefa Development sp. z o.o. jest Pan Jakub Suchanek (Prezes Zarządu Emitenta), natomiast Prezesem Zarządu Prefa Construction sp. z o.o. jest Pani Danuta Senger (Wiceprezes Zarządu Emitenta).

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.prefagroup.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Jakub SuchanekPrezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk