• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Rejestracja przez sąd spółek zależnych od Emitenta (2021-10-27 15:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr77/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd spółek zależnych od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2021 r. powziął informację o rejestracji w KRS nowych spółek zależnych.

W dniu 12 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Mieszkania w Komornikach Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako prezes zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta.

W dniu 13 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Osada za Lasem Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta.

W dniu 22 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Apartamenty nad Wartą Etap III Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 33 (słownie: trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta.

W dniu 25 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Sołacz City Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta.

W dniu 25 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Apartamenty Sołacz Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta.

W związku z objęciem przez Emitenta udziałów w powyższych podmiotach, uzyskały one status spółek zależnych od Emitenta i włączone zostaną do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group, a także będą podlegać konsolidacji w skonsolidowanych danych finansowych prezentowanych przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-030Luboń
(kod pocztowy)(miejscowość)
UL. ALEKSANDRA PUSZKINA 63A
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.prefagroup.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Jakub SuchanekPrezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk