• Odbierz prezent
Prawo.pl: samorządy będą mogły łatwiej adaptować pustostany dla uchodźców
fot. pexels.com

Do 31 lipca 2024 r. samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców, w tym: hale, magazyny, budynki biurowe oraz inne obiekty budowlane. Przepisy w tej sprawie zawiera projekt kolejnej noweli ustawy ukraińskiej, który przyjął rząd – informuje Prawo.pl

W projekcie proponuje się dodać art. 12b do ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z tym uregulowaniem przez dwa lata będzie można przebudowywać, remontować lub zmieniać sposób użytkowania budynków lub ich części (będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego) i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne bez konieczności stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów techniczno-budowlanych dla tych budynków lub ich części, z wyjątkiem obowiązku zapewnienia spełnienia podstawowych wymagań w zakresie: nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania; bezpieczeństwa pożarowego; higieny, zdrowia i środowiska.

Jak podaje Prawo.pl, inwestor nie będzie musiał ubiegać się ani o pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie. Wystarczy, że przed rozpoczęciem robót dostarczy niezbędną dokumentację i poinformuje właściwy organ nadzoru budowlanego o:

- rodzaju i zakresie wykonywania robót budowlanych oraz terminie ich rozpoczęcia,

- dotychczasowym i zamierzonym sposobie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu użytkowania.

„To bardzo dobre rozwiązanie. Brakuje mieszkań dla uchodźców, wiele gmin z nich na pewno skorzysta. Przede wszystkim będą to duże miasta, gdzie przyjechało najwięcej uchodźców i gdzie problemy lokalowe są największe - mówi, cytowany przez serwis, Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. - Pustostanów w miastach nie ma wiele. Nowe przepisy będą miały więc zastosowanie do hal, magazynów, pustych budynków użyteczności publicznej. W przyszłości, kiedy część z nich będzie można wykorzystać na mieszkania komunalne” - dodaje.

Jednak, jak informuje Prawo.pl, zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich proponowane przepisy są jednak nieprecyzyjne i mogą być wykorzystywane do innych celów.

„Niestety przepisy są sformułowane mało precyzyjnie, bo nie wynika z nich wprost, czy ewentualna przebudowa ma zmierzać do stworzenia budynków mieszkalnych, czy jedynie budynki, już będące mieszkalnymi, będą mogły być remontowane z wyłączeniem przepisów planistycznych i technicznych - zwraca uwagę Przemysław Dziąg, radca prawny w PZFD w wypowiedzi dla serwisu. - Jak zakładam - ideą jest to, by samorządy mogły przeznaczać pewne obiekty, niebędące budynkami mieszkalnymi, pod zakwaterowanie zbiorowe uchodźców z Ukrainy, i w tym celu dokonywać np. zmiany ich przeznaczenia, choćby to miałoby być sprzeczne z planem miejscowym. Przykład – stara szkoła, lub nieużytkowany, inny obiekt gminny. Jeśli tak ma być - to wymaga to precyzyjnego doregulowania” – zaznacza.

Pełny tekst artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/czy-nowe-zasady-adaptacji-pustostanow-dla-ukrancow-beda,515303.html 

Źródło informacji: PAP MediaRoom


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk