• Odbierz prezent
PRAIRIE MINING LIMITED: Śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku na potrzeby polskiej sprawozdawczości. (2021-03-31 07:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku na potrzeby polskiej sprawozdawczości.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka prezentuje elementy śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku dla potrzeb polskiej sprawozdawczości, co jest tłumaczeniem na język polski z wersji angielskiej.

Tłumaczenie: Niniejsze oświadczenie zostało przetłumaczone na język polski z oryginału w języku angielskim. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, pierwszeństwo ma oryginał w języku angielskim.
Załączniki
PlikOpis
210331 - Prairie Polish Half Yearly December 2020_final _PL.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Attached to this current report, the Company presents the elements of the interim financial statements as at December 31, 2020 for the purposes of Polish reporting, which is a translation into Polish from the English version.

Translation: This statement has been translated into Polish from the original in English. In the event of a discrepancy between the translation into Polish and the original in English, the original in English shall prevail.

PRAIRIE MINING LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
PRAIRIE MINING LIMITED
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
WA 6000Perth
(kod pocztowy)(miejscowość)
Level 9, 28 The Esplanade
(ulica)(numer)
+61 8 9322 6322+61 8 9322 6558
(telefon)(fax)
info@pdz.com.auwww.pdz.com.au
(e-mail)(www)
ABN 23008677852Australia
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Dylan BrowneSekretarz firmyDylan Browne

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk