• Odbierz prezent
PRAIRIE MINING LIMITED: Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Prairie na pozostały rok obrotowy 2021 (2021-03-31 06:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Prairie na pozostały rok obrotowy 2021
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z art. 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Prairie Mining Limited („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację harmonogram publikacji pozostałych raportów okresowych za rok obrotowy 2021.

Raport półroczny (za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021, kończące się 31 grudnia 2021 r.) – 31 marca 2021 r.

Raport kwartalny za styczeń marzec (trzeci kwartał) 2021 r. - 30 kwietnia 2021 r

Raport kwartalny za kwiecień - czerwiec (czwarty kwartał) 2021 r. - 30 lipca 2021

Raport roczny za 2021 r. (rok finansowy kończący się 30 czerwca 2021 r.) - 24 września 2021.

Zgodnie z art. 79 ust. 10 Rozporządzenia Spółka informuje, że skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony 30 czerwca 2020 roku zostanie opublikowane przez Spółkę w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Tłumaczenie: Niniejsze oświadczenie zostało przetłumaczone na język polski z oryginału w języku angielskim. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, pierwszeństwo ma oryginał w języku angielskim.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pursuant to Article 80 (4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information […] (“Regulation”), the Management of Prairie Mining Limited (the “Company”) announces to the public the schedule for the publication of the remaining periodic reports for the financial year 2021.

Half-year Report 2021 (for the first half of the financial year 2021 ending at 31 December 2020) – 31 March 2021

January - March 2021 (third quarter) Quarterly Report – 30 April 2021

Annual Report 2021 (for the financial year ending at 30 June 2021) – 24 September 2021

Pursuant to Article 79 (10) of the Regulation the Company announces that a consolidated report on payments to governments for the year ending 30 June 2020 will be published by the Company on 31 December 2021.

Translation: This announcement has been translated into Polish from the English original. If there are any discrepancies between the Polish translation to the English original, the English original prevails.

PRAIRIE MINING LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
PRAIRIE MINING LIMITED
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
WA 6000Perth
(kod pocztowy)(miejscowość)
Level 9, 28 The Esplanade
(ulica)(numer)
+61 8 9322 6322+61 8 9322 6558
(telefon)(fax)
info@pdz.com.auwww.pdz.com.au
(e-mail)(www)
ABN 23008677852Australia
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Dylan BrowneSekretarz firmyDylan Browne

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk