• Odbierz prezent
PragmaGo S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji (2021-03-05 15:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (dalej: “Inwestor”) umowę objęcia akcji serii E („Umowa Objęcia Akcji”). Zawarcie tej umowy nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 marca 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o treści której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r. („Uchwała Emisyjna”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Inwestor przyjął ofertę Spółki objęcia 1.657.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej po cenie wynoszącej 18,10 zł za akcję, a więc łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 30.000.007,90 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna cena emisyjna została w całości zapłacona przez Inwestora.

Podstawa prawna: Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PragmaGo S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-584Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brynowska72
(ulica)(numer)
+48 32 44 20 200+48 32 44 20 240
(telefon)(fax)
biuro@pragmago.plwww.pragmago.pl
(e-mail)(www)
634-24-27-710277573126
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2021-03-05Jacek ObrockiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk