• Odbierz prezent
PRAGMA INKASO S.A.: Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G – informacja w sprawie stanu niedoboru (2021-03-31 16:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G – informacja w sprawie stanu niedoboru
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał wpłaty kwoty 107.276,21 zł (Wpłata), odpowiadającej kwocie niedoboru w zabezpieczeniu obligacji serii G Emitenta (Obligacje).

Wpłata dokonana została na rachunek bankowy administratora zastawu ustanowionego dla zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ, zabezpieczającego Obligacje.

Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Pragma 1 FIZ objętych zastawem rejestrowym zabezpieczającym Obligacje oraz kwoty Wpłaty stanowi 130 % wartości nominalnej obligacji serii G.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
(32) 45 00 100(32) 45 00 199
(telefon)(fax)
biuro@pragmainkaso.plwww.pragmainkaso.pl
(e-mail)(www)
6452274302277810566
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Michał KolmasiakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk