• Odbierz prezent
Obligacje

Pragma Faktoring S.A. poinformowała o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji. Zarząd Spółki złożył również wniosek do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

W ramach Programu, Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł do roku od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

„Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela” - czytamy w raporcie 60/2017.

Poszczególne serie obligacji mogą różnić się warunkami emisji. Czas wykupu nie będzie jednak dłuższy niż 5 lat od daty przydziału, a okresy odsetkowe będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy.

Pragma Faktoring S.A. zajmuje się finansowaniem działalności przedsiębiorstw z sektora MSP w formie faktoringu. Akcje Spółki notowane są na rynku regulowanym GPW.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk