• Sklep
  • Odbierz prezent
Praet - stopy procentowe EBC mogą być jeszcze niższe

Wypowiedź szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego zawiodła oczekiwania rynkowe. Po decyzji o obniżeniu stopy depozytowej o 10 punktów bazowych do poziomu -0,4% i stopy refinansowej o 5 punktów bazowych do poziomu 0% Draghi stwierdził, że nie spodziewa się dalszych obniżek stóp procentowych. W wywiadzie dla włoskiego La Repubblica jeden z członków EBC, Peter Praet, przyznał jednak, że dalsze obniżki są jednak możliwe.

 

Praet, który jest głównym ekonomistą EBC, w odpowiedzi na pytanie "czy rynki mają rację, uznając, że nie będzie już dalszych obniżek stopy depozytowej" powiedział, że "jasno daliśmy do zrozumienia, że stopy procentowe pozostaną na niskim lub niższym poziomie przez wydłużony okres czasu".

Praet zwrócił uwagę na to, że praktyka rynkowa pokazała, że stopy procentowe mogą być jeszcze niższe. "Jak pokazały inne banki centralne wcale nie osiągnęliśmy dolnego limitu. Jeśli nowe negatywne szoki pogorszą perspektywę gospodarczą obniżenie stóp procentowych pozostaje jednym z naszych narzędzi" - powiedział Praet.

 

Na ten moment niższy poziom stóp procentowych obowiązuje w trzech krajach: Szwecji, Danii i Szwajcarii. Szwecja w lutym obniżyła poziom głównej stopy procentowej z -0,35% do 0,5%. Najniższy poziom stopy procentowej obowiązuje w Szwajcarii, wczoraj SNB pozostawiło poziom stopy procentowej na poziomie -0,75%. Również w Danii przez pewien okres obowiązywała stopa procentowe na poziomie -0,75%, przy czym w tym momencie jest ona o 10 punktów bazowych wyższa i wynosi 0,65%.

Należy jednak zauważyć, że gospodarki tych trzech krajów są małymi gospodarkami, gdzie polityka pieniężna jest bardziej efektywna szczególnie w kwestii wpływu na kurs walutowy. Dodatkowo w tych krajach wprowadzono wielopoziomowy schemat stóp procentowych. System ten w mniejszym stopniu obciąża banki w przypadku prowadzenia polityki ujemnych stóp procentowych, która mocno drąży zyski tych instytucji. W tym systemie obowiązująca stopa depozytowa nie dotyczy wszystkich środków, które banki przetrzymują w banku centralnych. Część wkładów oprocentowana jest po wyższej stopie, co daje większe możliwości cięcia stóp procentowych. W lutym analitycy JP Morgan oszacowali, że EBC mógłby teoretycznie sprowadzić stopy procentowe aż do poziomu -4,3% gdyby wykorzystał system wielopoziomowy.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk