• Odbierz prezent
PPG: Nie odbycie się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.09.2021r. (2021-09-28 13:07)

Spis załączników:

Zarząd Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje o fakcie, iż zwołane na dzień 27 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, nie odbyło się.

Zarząd Emitenta o nowym terminie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poinformuje odrębnym raportem bieżącym.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-28 13:07:25krzysztof grudzinskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk