• Odbierz prezent
Pozytywne zaskoczenie w danych o sprzedaży detalicznej
fot. pexels.com

Sprzedaż detaliczna towarów spadła w sierpniu o 2,7%r/r (ING: -4,1%; konsensus: -3,8%), po spadku o 4% w lipcu. Odczyt był wyraźnie lepszy od oczekiwań naszych i rynku. Płytszy niż przed miesiącem spadek sprzedaży był związany z dobrami codziennej potrzeby. Skala spadku sprzedaży żywności oraz paliw była wyraźnie niższa niż w lipcu.

Wspomniane kategorie odpowiadają za ok. 40% sprzedaży detalicznej ogółem. W dalszym ciągu dwucyfrowe spadki obserwujemy w przypadku zakupów dóbr trwałego użytku (meble, RTV, AGD). Dane odsezonowane wskazują na wzrost sprzedaży o 1,3%m/m. Dane z handlu sugerują także dalszy spadek presji na wzrost cen towarów, chociaż tempo dezinflacji hamuje. Implikowany deflator sprzedaży detalicznej obniżył się w sierpniu do 6,0%r/r z 6,4%r/r w lipcu.

Oczekiwany dalszy spadek inflacji będzie sprzyjał systematycznej odbudowie realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Zwłaszcza, że płace będą naszym zdaniem w średnim terminie nadal rosły w dwucyfrowym tempie. Od początku roku obserwujemy także poprawę nastrojów konsumenckich. Spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym jest dodatkowo związany z migracjami uchodźców w Ukrainy, którzy podbili sprzedaż w 2022, generując wysoką bazę odniesienia. Spadek konsumpcji prywatnej w 3kw23 powinien być wyraźnie mniejszy niż w 2kw23 (-2,7%r/r), a wyraźniejsze odbicie będzie widoczne w 4kw23.

 

Zobacz także: Fatalna sytuacja w gospodarce Francji - nowe dane zaskakują. Zobacz, jak reaguje kurs euro?

 

GUS: Lepsze od oczekiwań wyniki budownictwa

W sierpniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,5%r/r, po wzroście o 1,1%r/r lipcu. Wynik był znacznie lepszy od konsensusu, zakładającego wzrost o 1,1% i naszej prognozy 0,3%.

Silniejszy wzrost w budowlance ogółem wynikał głównie z płytszego od naszych oczekiwań spadku w kategorii budowa budynków (-5,0%r/r po -7,8% w lipcu). Utrzymał się silny dwucyfrowy wzrost (11,8%r/r) w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W tym obszarze sektora budowlanego Polska korzysta na finalizacji projektów z wykorzystaniem 'starego' budżetu UE, z którego możemy korzystać do końca br. W zakresie robót specjalistycznych odnotowano wzrost o 0,9%r/r po spadku o 3,4% w lipcu.

Poprawie wyników sektora budowlanego w sierpniu towarzyszył imponujący wzrost liczby mieszkań których budowę rozpoczęto (o 39,4%r/r), jednakże przy spadkach liczby mieszkań oddanych do użytku (-2,0%r/r) oraz spadku liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia (-7,5%r/r). W ujęciu skumulowanym od początku roku, wyraźne spadki odnotowano jednak we wszystkich trzech kategoriach, odpowiednio -19,5%r/r, -0,2% i -29,8%.

Sierpień był miesiącem ożywienia w branży budowlanej. Można to wiązać z uruchomieniem rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”, co prawdopodobnie wcześniej wstrzymywało niektóre projekty. Również oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP, które zmaterializowały się nawet w większej od oczekiwań skali we wrześniu, były wsparciem dla koniunktury w sektorze budowlanym. Rośnie popyt na kredyt i zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców. W efekcie branża budowlana spodziewa się wzmożonego popytu na mieszkania.

Zgodnie z oczekiwaniami w sierpniu nadal dobrze radziły sobie inwestycje infrastrukturalne. Uważamy, że ta kategoria pozostanie głównym motorem napędowym budownictwa w tym roku. Pozytywny wkład nadal powinny też wnosić prace związane z magazynowaniem i logistyką.

 

Sygnały odbicia koniunktury w 3kw23

Spodziewamy się, że 3kw23 może być punktem zwrotnym w polskiej gospodarce. Wreszcie dźwiga się konsumpcja prywatna, która ma być motorem ożywienia koniunktury. Sierpniowy zestaw danych (produkcja przemysłowa, budownictwo, handel) okazał się lepszy od naszych prognoz. Tym samym rośnie szansa, że w 3kw23 gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym. W całym roku wzrost będzie jednak niski (ok. 0,4%).


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk