• Odbierz prezent
Poznaliśmy wskaźniki PMI dla usług z europejskich gospodarek

3 września pojawiły się dane dotyczące PMI zarówno w poszczególnych krajach, jak i całej Strefie Euro:

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: 47,7 (prognoza: 48,0; poprzednio: 51,9)

Wskaźnik Composite PMI we Włoszech: 49,5 (prognoza: 52,5; poprzednio: 52,5)

Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech: 47,1 (prognoza: 49,2; poprzednio: 51,6)

Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji: 51,6 (prognoza: 51,7; poprzednio: 57,3)
Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 51,5 (prognoza: 51,9; poprzednio: 57,3)

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: 54,4 (prognoza: 53,7; poprzednio: 55,3)

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 52,5 (prognoza: 50,8; poprzednio: 55,6)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit w Strefie Euro: 51,9 (prognoza: 51,6; poprzednio: 54,9)

Wskaźnik PMI dla usług w Strefie Euro: 50,5 (prognoza: 50,1; poprzednio: 54,7)

Composite PMI w Wielkiej Brytanii: 59,1 (prognoza: 60,3; poprzednio: 57,0)

Wskaźnik PMI dla usług w Wielkiej Brytanii: 58,8 (prognoza: 60,1; poprzednio: 56,5)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- ISM i PMI z przemysłu

Niemcy- sprzedaż detaliczna

Australia- PKB

USA- raport ADP

USA- zapasy ropy naftowej WTI


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk