• Odbierz prezent
Poznaliśmy najnowsze odczyty inflacyjne w Strefie Euro- wskaźniki CPI i HICP

O godzinie 11:00 opublikowane zostały aktualizacje wskaźników inflacyjnych ze Strefy Euro:

Wskaźnik CPI (r/r): -0,3,% (prognoza: -0,2%; poprzednio: -0,2%)

Wskaźnik CPI (m/m): 0,1% (prognoza: -0,4%; poprzednio: -0,4%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 0,2% (poprzednio: 0,4%)

Bazowy wskaźnik CPI (m/m): 0,2% (poprzednio: -0,6%)

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (r/r): 0,4% (prognoza: 0,8%; poprzednio: 0,6%)

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (m/m): 0,1% (poprzednio: -0,5%)

Co to jest wskaźnik HICP

Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Polska, Niemcy, Strefa Euro, Wielka Brytania- PMI dla przemysłu

Polska- wskaźnik inflacyjny CPI

USA- zadeklarowani nowi bezrobotni

USA- indeksy ISM i PMI dla przemysłu

Australia- sprzedaż detaliczna


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk