• Odbierz prezent
Poznaliśmy najnowsze dane inflacyjne z Polsce. Czy ceny rosną szybciej niż oczekiwano?

15 września podane zostały informacje dotyczące poziomu inflacji CPI w Polsce za sierpień:

Wskaźnik CPI (m/m): -0,1% (poprzednio: -0,2%)

Wskaźnik CPI (r/r): 2,9% (prognoza: 2,9; poprzednio: 3,0%)

Co to jest wskaźnik CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Działania NBP w sprawie inflacji

NBP (Narodowy Bank Polski) tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Obecnie główna stopa procentowa wynosia w Polsce do poziomu 0,10%.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Wskaźniki inflacyjne CPI i HICP w Niemczech oraz Hiszpanii

Wielka Brytania- PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa

USA- wskaźnik inflacyjny CPI

Chiny- produkcja przemysłowe, sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia, inwestycje w środki trwałe

Wielka Brytania- rynek pracy


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk