• Odbierz prezent
Poznaliśmy decyzję w sprawie stóp procentowych w Strefie Euro. Kurs euro EUR/USD spada

16 lipca 2020 o godzinie 13:45 otrzymaliśmy najnowsze informacje dotyczące polityki pieniężnej w Strefie Euro:

Decyzja w sprawie stóp procentowych: 0,00% (prognoza: 0,00%; poprzednio: 0,00%)

Oprocentowanie depozytów: -0,50% (prognoza: -0,50%; poprzednio: -0,50%)

Kredyt marginalny EBC: 0,25% (poprzednio: 0,25%)

O godzinie 11:00 poznaliśmy także bilans handlowy w Strefie Euro. Wyniósł on: 9,4 mld (poprzednio: 2,9 mld).

Stopy procentowe w przeszłości

Stopy procentowe na poziomie 0,00% wprowadzone zostały w Strefie Euro już w marcu 2016 roku. Natomiast wcześniej były niewiele wyższe, ponieważ od września 2014 roku wynosiły 0,05%. Niestety tak niski poziom stóp procentowych nie daje zbyt dużego pola do manewru Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Ewentualna druga fala pandemii koronawirusa lub inne potężne zawirowania rynkowe zmusiłyby EBC do ratowania gospodarki poprzez zejście stóp procentowych w obszar ujemny. Patrząc na kraje, które zdecydowały się na taką decyzję, okazuje się, że nie było to w ich przypadku korzystne.

Strefa Euro - stopy procentowe 

Wykres stóp procentowych w Strefie Euro (od 1999 roku)

Europejski Bank Centralny w sprawie inflacji

Głównym celem polityki pieniężnej EBC jest utrzymanie stabilności cen w całej Wspólnocie Europejskiej. Europejski Bank Centralny dąży do osiągnięcia inflacji nieznacznie poniżej 2% w średnim okresie. Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

EBC tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Kurs euro (EUR/USD) na rynku walutowym

W reakcji na decyzję w sprawie stóp procentowych, kurs euro (EUR/USD) słabnie w stosunku do dolara. Obecnie kurs euro (EUR/USD) zniżkuje o -0,11% do poziomu 1,1400.

 

Wykres: Kurs euro (EUR/USD) (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Kanada - stopy procentowe

USA - ropa naftowa WTI

Australi - rynek pracy i nieruchomości, Nowa Zelandia - inflacja CPI

Chiny- PKB, stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w środki trwałe i ceny nieruchomości

Wielka Brytania- rynek pracy

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk