• Odbierz prezent
POZBUD S.A.: Zawarcie Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce. (2021-09-22 06:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Zawarcie Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku zawarł porozumienie w formie Memorandum of Understanding (dalej zwane „Porozumieniem”), którego realizacja będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój działalności Grupy w segmencie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Emitent, Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarły Porozumienie w zakresie podjęcia przez Durapower i Spółkę wspólnego przedsięwzięcia w ramach spółki celowej, polegającego na uruchomieniu produkcji baterii litowo-jonowych (dalej „Produkty”) na terenie Polski oraz możliwości i zasad zastosowania produktów i usług dostarczanych przez Elmodis przy wdrożeniu procesów zarządzania bateriami i energią ze źródeł rozproszonych. Rolą Spółki będzie kompleksowa organizacja produkcji – od przygotowania lokalizacji fabryki, przez zabezpieczenie formalno-prawne inwestycji, organizację procesów produkcyjno-montażowych, po przygotowanie i organizację dystrybucji i promocji Produktów. Durapower odpowiadać będzie za udzielenie know – how w zakresie produkcji litowo-jonowych modułów i kompletnych pakietów, w tym systemów zarządzania bateriami. Elmodis natomiast, jako podmiot skoncentrowany na rynku Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wspierać będzie współpracę dostarczając dedykowane rozwiązania do sterowania i optymalizacji magazynowania energii.

Wszelkie uzgodnione w toku realizacji Porozumienia szczegółowe zasady współpracy zostaną sformułowane w odrębnej umowie. Strony zakładają, że produkcja powinna zostać uruchomiona w ciągu 2 lat.

Zarząd Spółki podkreśla, że zawarcie Porozumienia wpisuje się w realizację strategii Spółki w zakresie obejmującym wejście na rynek odnawialnych źródeł energii. Poza prowadzonymi aktualnie działaniami związanymi z weryfikacją 8 lokalizacji pod farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz hybrydowe, sprzedażą i docelowo produkcją baterii do magazynowania energii, Spółka planuje zarządzać magazynowaną, rozproszoną energią w celu optymalizacji zużycia energii pochodzącej z innych niż odnawialne źródła energii, widząc w tych działaniach swój udział w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w Europie.MESSAGE (ENGLISH VERSION)POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 192Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gryfińska1
(ulica)(numer)
061 899 40 99061 899 40 99
(telefon)(fax)
biuro@pozbud.plwww.pozbud.pl
(e-mail)(www)
7772668150634378466
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-22Łukasz FojtPrezes ZarząduŁukasz Fojt
2021-09-22Michał UlatowskiWiceprezes ZarząduMichał Ulatowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk