• Odbierz prezent
POZBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu. (2021-06-17 17:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku – w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 33.300.050 głosów, stanowiących 68,33% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:
1) Pan Łukasz Fojt, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 11.905.113 głosów, stanowiących 35,75% na Walnym Zgromadzeniu oraz 24,43% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) Pan Wojciech Wika-Czarnowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 9.338.016 głosów, stanowiących 28,04% na Walnym Zgromadzeniu oraz 19,16% ogólnej liczby głosów w Spółce;
3) Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, posiadające łącznie na Walnym Zgromadzeniu 5.359.000 głosów, stanowiących 16,09% na Walnym Zgromadzeniu oraz 11,00% ogólnej liczby głosów w Spółce;
4) Pan Wojciech Ziółkowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 6.321.910 głosów, stanowiących 18,98% na Walnym Zgromadzeniu oraz 12,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Załączniki
PlikOpis
PZB_RB_2021_18 załącznik nr 1.pdfZWZ_uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 192Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gryfińska1
(ulica)(numer)
061 899 40 99061 899 40 99
(telefon)(fax)
biuro@pozbud.plwww.pozbud.pl
(e-mail)(www)
7772668150634378466
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Łukasz FojtPrezes ZarząduŁukasz Fojt
2021-06-17Michał UlatowskiWiceprezes ZarząduMichał Ulatowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk