• Odbierz prezent
POZBUD S.A.: Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. – korekta raportu. (2021-03-22 17:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021K
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. – korekta raportu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”) informuje, że w raporcie bieżącym 5/2021 z dnia 22 marca 2021 roku doszło do błędów wynikających z nieprawidłowego podsumowania danych analitycznych przez biuro rachunkowe.

W raporcie bieżącym 5/2021:
- wskazano błędnie iż:
„Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 289 060 tys. zł, w tym:
(1) zobowiązania krótkoterminowe 247 187 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 76 895 tys. zł;
(2) zobowiązania długoterminowe 41 873 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 39 367 tys. zł"

- powinno być:
„Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 237 993 tys. zł, w tym:
(1) zobowiązania krótkoterminowe 196 136 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 76 895 tys. zł;
(2)zobowiązania długoterminowe 41 857 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 39 367 tys. zł.”


Tym samym pełna treść raportu 5/2021 brzmi:

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związku z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań emitenta, Spółka dokonała ich oszacowania na dzień 31 grudnia 2020 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjęła decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 79 001 tys. zł, w tym:
(1) zobowiązania krótkoterminowe 50 177 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 30 561 tys. zł;
(2) zobowiązania długoterminowe 28 824 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 28 824 tys. zł.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 237 993 tys. zł, w tym:
(1) zobowiązania krótkoterminowe 196 136 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 76 895 tys. zł;
(2)zobowiązania długoterminowe 41 857 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 39 367 tys. zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych POZBUD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 772 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej POZBUD wynosi 47 240 tys. zł, w tym inne środki pieniężne w kwocie 10 028 tys. zł.

Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym POZBUD za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 192Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gryfińska1
(ulica)(numer)
061 899 40 99061 899 40 99
(telefon)(fax)
biuro@pozbud.plwww.pozbud.pl
(e-mail)(www)
7772668150634378466
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Łukasz FojtPrezes ZarząduŁukasz Fojt
2021-03-22Michał UlatowskiWiceprezes ZarząduMichał Ulatowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk