• Sklep
  • Odbierz prezent
Powrót deflacji do strefy euro
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wypadły dzisiejsze dane o inflacji w strefie euro

- Jak dane wpływają na politykę EBC

- Jak na odczyty zareagował rynek walutowy

Do strefy euro powraca deflacja. Dzisiejsze słabe dane o wskaźnikach inflacji w strefie euro są sporym kłopotem dla Europejskiego Banku Centralnego. Mario Draghi, szef EBC, za wszelką cenę stara się nakierować inflację na wzrost do poziomu celu inflacyjnego EBC, ale jak narazie jego działania nie przynoszą większych efektów. W związku z powrotem deflacji do strefy euro możemy spodziewać się dalszego luzowania polityki pieniężnej EBC. Najbliższe głosowanie EBC w sprawie stóp procentowych odbędzie się 10 marca. Oczekuje się, że stopa depozytowa zostanie obniżona o 10 punktów bazowych do poziomu -0,4%.

 

Ostatni okres deflacji w strefie euro przypada na wrzesień 2015, wtedy sytuacja spadku ogólnego poziomu cen konsumenckich trwała tylko miesiąc. Z dłuższym okresem deflacji mieliśmy do czynienia na przełomie lat 2014/2015, kiedy trwała ona od grudnia do marca.

 

Wykres 1. Roczna stopa inflacji

FXMAG forex powrót deflacji do strefy euro 1

 

Dziś inwestorzy nie spodziewali się aż tak słabych danych. Oczekiwano co prawda osłabienia dynamiki wzrostu cen. W styczniu roczna stopa inflacji HICP wynosiła 0,3% i prognozowano, że obniży się w lutym do poziomu 0,1%. Opublikowane o godzinie 11:00 dane wskazały jednak, że ceny konsumentów spadły o 0,2% w ujęciu rocznym.

Spadł również poziom inflacji bazowej (nie uwzględniającej cen energii i żywności. Bazowy wskaźnik inflacji konsumenckiej wyniósł 0,7% wobec prognozy 0,9% i odczytu na poziomie 1,0% w styczniu.

Za spadek wartości ogólnego wskaźnika inflacji odpowiada głównie deflacja cen energii. w porównaniu z lutym 2015 ceny energii spadły aż o 8% (w styczniu spadek wyniósł 5,4%). W przypadku pozostałych grup produktów zaobserwowano wzrost cen. Ceny usług wzrosły o 1% (w styczniu wzrost o 1,2%), żywność, alkohole i produkty tytoniowe podrożały o 0,7% (w styczniu wzrost o1%) a ceny dóbr przemysłowych nie związanych z energią wzrosły o 0,3% (w styczniu wzrost o 0,7%).

 

Rynek walutowy zareagował osłabieniem się euro. Spadek nie był jednak dynamiczny, gdyż w ciągu pierwszych kilku minut kurs EURUSD spadł o około 20 pipsów.

 

Wykres 2. EURUSD - M5

FXMAG forex powrót deflacji do strefy euro 2


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk