• Odbierz prezent
Powody do optymizmu na brytyjskich rynkach akcji
fot. freepik.com

Najważniejsze wnioski:

Rosnąca inflacja i rosnące stopy procentowe doprowadziły do obaw o ograniczenie wzrostu gospodarczego i wyprzedaży akcji cyklicznych. Dodatkowe obawy obejmują osłabienie akcji o długim terminie wykupu i spadek wartości akcji wzrostowych.

Brytyjski konsument stoi w obliczu kryzysu kosztów utrzymania, napędzanego przez rosnące ceny energii i wzrost podatków.

Pozytywne czynniki wspierają gospodarkę brytyjską, w tym nadwyżka dochodu do dyspozycji, przystępność kredytów hipotecznych i stabilne zatrudnienie.

Pomimo rosnącej inflacji i stóp procentowych, uważamy, że Wielka Brytania ma silną pozycję, która pomoże gospodarce przetrwać te trudności i powrócić na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii.

Uważamy, że brytyjski rynek akcji oferuje dobre możliwości. Posiada on znaczną ekspozycję na towary i podstawowe produkty konsumpcyjne, które wykazują tendencje do uodparniania się na inflację, a ponadto korzysta ze słabego funta szterlinga w stosunku do dolara amerykańskiego.

Rosnące stopy procentowe i mniejszy wzrost gospodarczy prowadzą do spadku wartości akcji spółek cyklicznych i wzrostowych

Od początku roku brytyjski rynek akcji z trudem radzi sobie z dwoma trendami - utrzymującym się i podwyższonym poziomem inflacji oraz implikacjami dla stóp procentowych i działań banków centralnych. Inwestorzy wydają się oczekiwać obniżenia wzrostu gospodarczego w tym roku i obawiają się, że Bank Anglii może zbyt daleko posunąć się w podnoszeniu stóp procentowych, wywołując recesję. W związku z tym cykliczne obszary rynku - takie jak handel detaliczny, podróże i wypoczynek oraz przemysł - odnotowały ostatnio wyprzedaż cen akcji, ponieważ rynek próbował oszacować możliwe spowolnienie.

Ponadto, ponieważ stopy dyskontowe są bardzo wrażliwe na stopy procentowe, wzrost stóp procentowych spowodował obniżenie wartości (inwestorzy obniżają wielokrotność, którą są gotowi zastosować do zysków spółki, aby wycenić jej akcje) akcji o długim terminie wykupu. Scenariusz ten spowodował spadek wartości akcji spółek wzrostowych w ujęciu rok do roku, czego dowodem jest amerykański NASDAQ Composite Index, a także spółek o niższej kapitalizacji rynkowej (cap), takich jak spółki wchodzące w skład indeksu FTSE 2501.

Rosnące ceny i niższe dochody do dyspozycji gospodarstw domowych prowadzą do kryzysu kosztów utrzymania

Kolejnym istotnym problemem, z którym boryka się gospodarka brytyjska, jest kryzys kosztów utrzymania. Urząd Statystyki Krajowej (ONS) przewiduje, że realny dochód do dyspozycji gospodarstw domowych prawdopodobnie znacznie spadnie w 2022 roku. Rosnące ceny energii, podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne i rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych to niektóre z czynników, które ograniczają dochody do dyspozycji.

Nadwyżka dochodu do dyspozycji, przystępność kredytów hipotecznych i solidne zatrudnienie wspierają brytyjską gospodarkę

Uważamy, że w przypadku brytyjskich akcji istnieją możliwości, gdy rynek był zbyt pesymistyczny. Przeciwdziałają temu negatywnemu nastawieniu pewne podstawowe pozytywne czynniki, takie jak nagromadzenie nadwyżki dochodu rozporządzalnego, które miało miejsce podczas pandemii COVID-19. Poza konsumpcją dóbr materialnych, która napędzała inflację, w latach 2020-2021 zgromadzono nadwyżkę oszczędności o wartości około 250 mld funtów, kiedy ludzie nie mogli wydawać pieniędzy na posiłki poza domem, weekendowe wyjazdy czy zagraniczne wakacje2 . Analitycy spierają się, czy te oszczędności wrócą do gospodarki, czy nie, co powoduje różnice w prognozach wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak te pieniądze tam są i wierzymy, że w końcu trafią z powrotem do gospodarki w jakiejś formie lub postaci.

Pomimo rosnących stóp procentowych, kredyty hipoteczne pozostają przystępne cenowo w całej Wielkiej Brytanii. Średnie raty kredytów hipotecznych w stosunku do dochodu do dyspozycji znajdują się w dolnej części swoich historycznych przedziałów. Korekty cen nieruchomości nastąpiły po szczytowych okresach w 1991 i 2007 roku, kiedy to raty kredytów hipotecznych stanowiły znaczną część dochodu rozporządzalnego obywateli3 . Ponadto większość kredytów hipotecznych jest zaciągana na okres dwóch lub pięciu lat, więc potrzeba czasu, aby zmiany stóp procentowych wpłynęły na siłę nabywczą.

Zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii zależy od wartości domów obywateli - ich największych aktywów - oraz od tego, na ile bezpiecznie czują się oni w swoim miejscu pracy. Najnowsze dane pokazują, że bezrobocie jest rekordowo niskie, a liczba wolnych miejsc pracy rekordowo wysoka.4 Obecnie jest więcej wolnych miejsc pracy niż osób poszukujących pracy. Uważamy zatem, że nawet jeśli sytuacja gospodarcza będzie nieco trudniejsza, to przynajmniej Wielka Brytania rozpocznie tę podróż z pozycji względnej siły gospodarczej, biorąc pod uwagę solidny charakter brytyjskiego rynku pracy. Silny długoterminowy wzrost płac jest kolejnym czynnikiem przeciwdziałającym kryzysowi kosztów utrzymania. Wzrost płac nominalnych pomoże zatem konsumentom dotrzymać kroku szybko rosnącym cenom.

Co nas czeka w przyszłości?

W miarę jak gospodarka brytyjska odbija się po pandemii, analitycy nie są zgodni co do perspektyw wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii w 2022 roku i później. Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) prognozuje około 3,8% wzrostu5 , aczkolwiek w drugiej połowie roku tendencja ta będzie słabnąć. Wielka Brytania nadal stara się powrócić do trajektorii wzrostu gospodarczego, która obowiązywała przed pandemią. Biorąc pod uwagę inflację i rosnące stopy procentowe, prawdopodobnie pojawią się pewne wyboje na drodze, ale uważamy, że gospodarka ma silną pozycję, która pomoże jej przetrwać te wyboje.

Jeśli chodzi o rynek akcji w Wielkiej Brytanii, indeks FTSE 100, obejmujący akcje o dużej kapitalizacji w Wielkiej Brytanii, był stosunkowo silny w porównaniu z akcjami światowymi w okresie od początku roku do końca roku.6 Rynek akcji w Wielkiej Brytanii ma dużą ekspozycję na towary (takie jak ropa naftowa i minerały przemysłowe), a także na sektory farmaceutyczny, użyteczności publicznej i dóbr konsumpcyjnych, które w warunkach inflacji mają charakter bardziej defensywny niż cykliczny. Z drugiej strony, nie ma takiego samego zaangażowania w akcje spółek wzrostowych, które w porównaniu z innymi rynkami są narażone na spadek wartości.

W naszej analizie ogólna wycena brytyjskich akcji jest niska w porównaniu ze standardami historycznymi, a nawet międzynarodowymi. Na rynku brytyjskim nie doszło do dużej przeceny w czasie pandemii, a zatem jest on znacznie mniej narażony na ryzyko spadku wartości. Dodatkowo, funt szterling był słaby w stosunku do dolara amerykańskiego, co wspiera rynek brytyjski, biorąc pod uwagę, że duża część zysków spółek z indeksu FTSE 100 pochodzi z zagranicy.

Ogólnie rzecz biorąc, utrzymujemy optymistyczną opinię o brytyjskim rynku akcji w porównaniu z rynkami zagranicznymi i uważamy, że brytyjskie akcje o dużej kapitalizacji oferują dobre możliwości dla inwestorów.

Nota prawna


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk