• Odbierz prezent
Powiedzenie „Sell in May and go away!” niespodziewanie sprawdziło się w tym roku
  • Rynki oczekują obniżki stóp procentowych i rozluźnienia polityki monetarnej.
  • Przewidywalne spowolnienie gospodarcze i wojna handlowa skutecznie obniżają sentyment do inwestowania

W tym roku sprawdziło się powiedzenie „Sell in May and go away. Tegoroczny maj okazał się bowiem najgorszym miesiącem od początku roku dla aktywów ryzykownych. Większość parkietów odnotowała straty, widać odpływ kapitałów z rynków rozwiniętych: Chiny spadek o 9 proc, USA spadek o 6 proc., Japonia spadek o 7 proc. Widać już wyraźny odpływ kapitału z rynku, który teraz wybiera aktywa uważane za bezpieczne.

Mamy już prognozowane obniżenie stóp procentowych przez główne banki centralne FED i ECB. W lipcu lub we wrześniu spodziewane jest obniżenie stóp proc. przez FED. Przypuszczalnie zmiana wcześniejszych zapowiedzi podyktowana jest m.in. zaostrzeniem konfliktu na linii Waszyngton-Pekin, którego jeszcze kilka tygodni temu nikt się nie spodziewał i niższymi niż oczekiwano wynikami gospodarki amerykańskiej.

Przewidywalne spowolnienie gospodarcze i wojna handlowa - skutecznie obniża sentyment do inwestowania. Nałożyły się na to też publikacje słabszych odczytów wskaźników wyprzedzających zachowanie koniunktury gospodarczej.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl. Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Marek Straszak, Portfolio Manager w Union Investment TFI


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk