• Odbierz prezent
Potężny pakiet danych z Wielkiej Brytanii- PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa. Sprawdzamy kurs GBP/USD

11 września poznaliśmy kolejną aktualizację sytuacji w Wielkiej Brytanii za lipiec:

PKB (k/k): -7,6% (prognoza: -7,5%; poprzednio: -20,4%)

PKB (r/r): -11,7% (prognoza: -11,3%; poprzednio: -16,8%)

PKB (m/m): 6,6% (prognoza: 6,7%; poprzednio: 8,7%)

Bilans handlowy: -8,64 mld (prognoza -6,90 mld; poprzednio: -5,12 mld)

Bilans handlowy z krajami spoza UE: -2,36 mld (poprzednio: 0,30 mld)

Produkcja dóbr w fabrykach (m/m): 6,3% (prognoza: 5,0%; poprzednio: 11,0%)

Produkcja dóbr w fabrykach (r/r): -9,4% (prognoza: -10,5%; poprzednio: -14,6%)

Produkcja przemysłowa (m/m): 5,2% (prognoza 4,0%; poprzednio: 9,3%)

Produkcja przemysłowa (r/r): -7,8% (prognoza -8,9%; poprzednio: -12,5%)

Co to jest PKB?

PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB, a także dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. PKB jest podstawowym miernikiem efektów pracy całego społeczeństwa. Opisuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonej jednostce czasu.

Co to jest bilans handlowy:

Bilans handlowy jest to różnica między eksportem, a importem danego państwa. Najkorzystniejszą sytuacją jest przewaga wartości eksportu nad importem. Mamy wtedy do czynienia z dodatnim bilansem handlowym (nadwyżką handlową) czyli mówiąc prościej zyskiem danego kraju. W przeciwnym przypadku, czyli wówczas, gdy to import przewyższa eksport, wtedy notujemy ujemy bilans handlowy (deficyt handlowy), oznaczający stratę tego kraju.

Kurs GBP/USD na rynku walutowym Forex

Kurs funta zyskuje dzisiaj na wartości do dolara amerykańskiego. Obecnie kurs funta GBP/USD rośnie o +0,20% i osiąga poziom 1,2828.

Wykres: Kurs GBP/USD (1 dzień)

Wykres: Kurs GBP/USD (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Chiny- wskaźnik CPI i PPI

USA- miejsca pracy dzięki turystyce (JOLT)

Strefa Euro- decyzja w sprawie stóp procentowych

USA- wskaźnik PPI

Wskaźniki inflacyjne CPI i HICP w Niemczech oraz Hiszpanii

Notowania: GBPUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GBPUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk