• Odbierz prezent
Potężny pakiet danych z Chin: PKB, stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna inwestycje w środki trwałe i ceny nieruchomości

Poznaliśmy dzisiaj bardzo dużo kluczowych danych z chińskiej gospodarki:

PKB (r/r) za 2 kwartał: 3,2% (prognoza: 2,5%; poprzednio: -6,8%)

PKB (k/k) za 2 kwartał: 11,5% (prognoza: 9,6%; poprzednio: -9,8%)

PKB narastająco (r/r): -1,6% (poprzednio: -6,8%)

Stopa bezrobocia: 5,7% (poprzednio: 5,9%)

Produkcja przemysłowa (r/r): 4,8% (prognoza: 4,7%; poprzednio: 4,4%)

Produkcja przemysłowa narastająco (r/r): -1,3% (poprzednio: -2,8%)

Sprzedaż detaliczna (r/r): -1.8% (prognoza: 0,3%; poprzednio: -2,8%)

Sprzedaż detaliczna narastająco (r/r): -11,76% (poprzednio: -14,01%)

Inwestycje w środki trwałe (r/r): -3,1% (prognoza: -3,3%; poprzednio: -6,3%)

Ceny nieruchomości (r/r): 4,9% (poprzednio: 4,9%)

Co to jest PKB?

PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB, a także dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. PKB jest podstawowym miernikiem efektów pracy całego społeczeństwa. Opisuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonej jednostce czasu.

PKB Chin w przeszłości

Po historycznie największym załamaniu odczytu PKB, z którym mieliśmy do czynienia w kwietniu 2020 roku na poziomie -6,8%, obecnie sytuacja zaczyna się stabilizować. Wciąż jednak nie jesteśmy na poziomach sprzed pandemii koronawirusa, ponieważ wtedy regularnie wyniki wynosiły powyżej 6%, natomiast obecnie jest to 3,2%.

 Chiny PKB

Wykres 1: PKB Chin (od 2011 roku)

Produkcja przemysłowa Chin w przeszłości

Z bardzo podobną sytuacją mamy również do czynienia analizują produkcję przemysłową w Chinach. Tutaj również doszło w tym roku do historycznie najgorszego wyniki, jednak był on odnotowany w marcu i wyniósł -13,5%. Od tamtej pory obserwujemy systematyczną poprawę tego wskaźnika makroekonomicznego.

 Chiny - produkcja przemysłowa

Wykres 2: Produkcja przemysłowa w Chinach (od 1990 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Polska - decyzja w sprawie stóp procentowych

Wielka Brytania - potężny pakiet danych dotyczących inflacji

Kanada - stopy procentowe

USA - ropa naftowa WTI

Australi - rynek pracy i nieruchomości, Nowa Zelandia - inflacja CPI


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk