• Odbierz prezent
Poranne notowania walutowe: kurs złotego (PLN) zdecydowanie słabszy od forinta (HUF) czy czeskiej korony (CZK), eurodolar (EURUSD) czeka na impuls
fot. freepik.com

Środa nie przyniosła istotnych zmian w notowaniach polskiej waluty, gdzie kurs EUR/PLN utrzymywał się powyżej 4,55, a USD/PLN blisko 3,86. Również para EUR/USD nie odsunęła się istotnie od poziomu 1,18, wokół którego oscyluje w ostatnich dniach.

Najwięcej uwagi na lokalnym rynku przyciągała publikacja ostatecznego odczytu inflacji za sierpień

Wskaźnik CPI został zrewidowany do poziomu 5,5% r/r z 5,4% we wstępnym szacunku. Jednak ta rewizja nie wywołała istotnego wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, jak to miało miejsce na początku września przy publikacji flash. Ostatnie posiedzenie RPP i konferencja prezesa Glapińskiego schłodziły zakłady na szybką zmianę kosztu pieniądza w Polsce. W związku z tym polski złoty nie zareagował na środową publikację CPI i utrzymał wobec głównych walut notowania zbliżone do tych z poprzedniej sesji. PLN jest w ostatnim czasie relatywnie słabszy od HUF czy CZK, gdyż węgierskie i czeskie władze zdecydowały się na zaostrzenie polityki pieniężnej w celu przeciwdziałania inflacji przekraczającej wyznaczony cel. Zakładamy, że w najbliższym czasie notowania EUR/PLN będą zmierzały w stronę 4,54, a USD/PLN utrzymają się przy 3,85.

 

Kurs EUR/USD utrzymał się powyżej poziomu 1,18, a publikowane dane miały niewielki wpływ na notowania

Pozytywne zaskoczenie w produkcji przemysłowej ze strefy euro (7,7% r/r w lipcu wobec prognozowanego 6,3%) jak i silny wzrost indeksu przemysłowego z Fed w Nowym Jorku (do 34,3 pkt we wrześniu z 18,3 w sierpniu) nie prowadziły do istotnego odchylenia głównej pary walutowej od poziomów obserwowanych w ostatnich dniach. Dla dalszej trajektorii kursu EUR/USD kluczowy jest proces normalizacji polityki pieniężnej w USA. Oczekiwania na ogłoszenie ograniczenia w skupie aktywów jeszcze we wrześniu zdecydowanie stopniały, co ograniczało w ostatnim czasie powrót do poziomów poniżej 1,17, które były obserwowane w połowie ubiegłego miesiąca.

 

 

Na krajowym rynku stopy procentowej środowa sesja nie przyniosła kierunkowych zmian krzywych dochodowości obligacji skarbowych i kontraktów IRS

W kraju pozytywny wpływ na wyceny papierów mogła mieć aukcja odkupu organizowana przez NBP. Bank centralny zasygnalizował gotowość zakupu obligacji o maksymalnej wartości 10 mld PLN, z czego ostatecznie nabył papiery za 1,8 mld PLN (77% udział stanowiły papiery emitowane przez BGK). Z kolei drugi szacunek inflacji w sierpniu negatywnie zaskoczył inwestorów mocniejszym wzrostem (5,5% r/r) w porównaniu do publikowanych wcześniej danych wstępnych. Był to czynnik, który mógł ciążyć szczególnie wycenom obligacji na krótkim końcu i środku krzywej dochodowości.

 

Podczas czwartkowej sesji najciekawszym wydarzeniem na lokalnym rynku będzie aukcja zamiany

Ministerstwo Finansów emitować będzie obligacje serii OK0724, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 w zamian za DS1021, PS0422 i OK0722. Oczekujemy, że resort finansów uplasuje papiery o łącznej wartości 4,5 mld PLN. Wartość emisji obligacji serii WZ może wynieść 2,5 mld PLN, a OK 0,2 mld PLN, PS 1,5 mld PLN i DS 0,3 mld PLN. Wynik aukcji powinien mieć ograniczony wpływ na notowania.

W kierunku wzrostu krzywych dochodowości może natomiast oddziaływać publikacja danych nt. inflacji bazowej w sierpniu. Po środowym odczycie CPI, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii może wzrosnąć w okolice 4,0% r/r, czyli nieco mocniej niż konsensus rynkowy. Będzie to kolejny sygnał w ostatnim czasie wzmacniający obawy rynkowe przed podwyżkami stóp procentowych.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, oczekiwać można, że rentowności obligacji w sektorze 2-letnim będą lekko rosły w kierunku 0,6% w dalszej części miesiąca. Z kolei notowania 10-letnich papierów powinny konsolidować się w okolicach 2,0%. Będzie to oznaczać tendencję do płaszczenia się krzywych dochodowości.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk