• Odbierz prezent
Popyt na mieszkania i kredyt oraz podaż mieszkań, czyli dlaczego ceny mieszkań dynamicznie rosną!
fot. freepik.com

O poziomie cen mieszkań w 4q21 decydował wysoki popyt na mieszkania na potrzeby własne, jak i o charakterze inwestycyjnym, czemu towarzyszyła wolniej rosnąca podaż mieszkań deweloperskich (m.in. z uwagi na mniej rozpoczętych mieszkań w poprzednim roku oraz ograniczoną dostępność gruntów budowlanych w wielu największych miastach).

 

W ostatnich latach, wg szacunków na podstawie badań ankietowych klientów, mieszkania kupowane w celach konsumpcyjnych są zazwyczaj finansowane kredytem w ok. 70-80%, a w celach inwestycyjnych głównie własnymi środkami.

 

W 4q21 nastąpiła zmiana istotna dla popytu kredytowego – po kilku latach niskich stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła, w reakcji na rosnącą inflację, serię podwyżek stóp procentowych, stopy wzrosły z 0,1% we wrześniu’21 do 1,75% w grudniu’21; w kolejnych miesiącach 1q22 proces jest kontynuowany. Wyższe stopy procentowe wpływają na rynek z opóźnieniem kilku miesięcy i w 4q21 nie wpłynęły istotnie na sytuację. Niemniej hamująca od grudnia’21 liczba zapytań o nowe kredyty sugeruje zmianę nastrojów konsumentów oraz wstrzemięźliwość potencjalnych kredytobiorców. Według Biura Informacji Kredytowej w lutym’22 wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 29,2% r/r (vs -21,1% r/r w styczniu’22 i +2,8% r/r w grudniu’21). Liczba zapytań zmalała o 36,3% r/r (vs -25,9% r/r w styczniu’22 i -9,7% r/r w grudniu’21).

 

Na koniec 4q21 oprocentowanie kredytów mieszkaniowych (wg szacunków AMRON dla kredytu 300 tys. zł na 25 lat o LTV 75%) wynosiło 4,7% (+2,24 pp q/q; +2,21 pp r/r), po trzykrotnym wzroście stóp procentowych (październik – listopad – grudzień). Średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego minimalnie zmalała do 2,16% (-0,06 pp q/q; -0,12 pp r/r).

 

Popyt na mieszkania i kredyt oraz podaż mieszkań, czyli dlaczego ceny mieszkań dynamicznie rosną!  - 1

 

Sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych w 4q21 utrzymywała się na wysokim poziomie - wg danych Związku Banków Polskich wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 22,6 mld zł (-3,3% q/q; +36,6% r/r). W 4q21 banki udzieliły 63,9 tys. nowych kredytów (-6,5% q/q; +18,9% r/r). Wyniki całego roku były rekordowe – wartość sprzedanych kredytów wyniosła 85,7 mln zł – najwięcej w historii rynku hipotecznego w Polsce. Rekordowa była również liczba udzielonych kredytów – 256,5 tys., najwięcej po 2008 (wówczas było to 286,8 tys.) Na koniec 4q21 liczba czynnych umów kredytowych wynosiła 2,549 mln (0,4% q/q oraz 3,1% r/r).

 

Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem w 4q21 wzrosła do 350,5 tys. zł (14,9% r/r; 3,4% q/q). Przeciętny kredyt denominowany w walutach obcych wynosił 308,1 tys. zł (12,4% r/r; 7,3% q/q), a udzielony w złotych 350,9 tys. zł (15,9% r/r; 3,4% q/q). W strukturze wg wysokości kredytu najwyższy jest udział kredytów od 200 tys. do 300 tys. zł (24,1%. zł (-2,9 pp r/r), jednocześnie wyraźnie wzrasta udział kredytów powyżej 400 tys. zł (+7,5 pp r/r), w tym powyżej 500 tys. zł (+5,9 pp r/r). W 4q21 kredyty o średniej wartości LTV powyżej 80% stanowiły 31,3% nowo udzielonych kredytów (vs 34,6% w 4q20). W ujęciu rocznym udział tych kredytów zmalał do 30,6% (-7,6 pp r/r) i był najniższy od 2009, kiedy wynosił 26,3%.

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Nieruchomości Mieszkaniowe/Analizy Nieruchomości”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk