• Odbierz prezent
Ponad dwa miliardy w dwa miesiące
fot. freepik.com
  • W dwóch pierwszych miesiącach tego roku klienci ulokowali w PKO TFI blisko 2,2 mld zł
  • W nowych zakupach nadal dominują fundusze dłużne, ale istotny jest już udział funduszy z udziałem akcji
  • PKO TFI przypomina o konieczności zróżnicowania portfela, czyli jego dywersyfikacji

W dwóch pierwszych miesiącach tego roku klienci ulokowali w PKO TFI blisko 2,2 mld zł. Nadal najbardziej popularne są fundusze dłużne, ale widoczny jest już wzrost zainteresowania funduszami z udziałem akcji. PKO TFI zaleca klientom dywersyfikację portfela, czyli nabywanie udziałów w funduszach inwestujących w różne instrumenty, o różnym poziomie ryzyka.

- Po jednym z najlepszych historycznie styczniów, także luty był bardzo udany dla PKO TFI. Sprzedaż netto w tych dwóch miesiącach to łącznie blisko 2,2 mld zł. Bardzo nas cieszy wzrost zainteresowania naszą ofertą, a także systematyczny napływ środków na rachunki już setek tysięcy uczestników prowadzonych przez nas programów długoterminowych - PPK i PPE .

– informuje Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI

W dwóch pierwszych miesiącach roku inwestorzy najchętniej lokowali pieniądze w funduszu dłużnym PKO Obligacji Długoterminowych, ale uwagę zwraca również spory udział w sprzedaży funduszy z udziałem akcji.

- Sytuacja na świecie i na rynkach, mimo olbrzymich nadziei i szans wynikających z rozpoczęcia szczepień, pozostaje złożona. Szansie na rozbudzenie gospodarek towarzyszą obawy co do inflacji i wzrostu rynkowych stóp procentowych, co zresztą obserwowaliśmy w ostatnim czasie. Dlatego tak ważne jest, by inwestorzy, lokując swoje pieniądze w funduszach, nie stawiali wszystkiego na jedną kartę, to jest na jakiś jeden konkretny fundusz .

– zauważa Łukasz Kwiecień

Fundusze dłużne są wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Obserwowany ostatnio spadek cen obligacji o dłuższym terminie wykupu przełożył się na osłabienie wyników funduszy inwestujących właśnie w tego typu papiery.

- Warto więc, by np. osoby o najbardziej zachowawczym podejściu do inwestowania lokowały choćby w dwa fundusze o różnym charakterze, jak np. subfundusze PKO Obligacji Skarbowych i PKO Obligacji Długoterminowych. Z kolei ci, którzy akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, mogą spróbować uzupełniać portfel o fundusze z udziałem akcji, co da szansę na skorzystanie ze spodziewanego ożywienia gospodarczego na świecie. Jego tempo zależy od szybkości i efektywności szczepień, bo to one warunkują tzw. otwieranie gospodarek. Wszyscy jednak musimy być cierpliwi, bo procesy te nie przyniosą efektów błyskawicznie.

– komentuje wiceprezes PKO TFI

 

 


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk