• Odbierz prezent
Ponad 36 mld zł - rekordowe aktywa PKO TFI!
  • Ponad 36 mld zł - nowy rekord wartości aktywów PKO TFI w zarządzaniu
  • 8 mld zł spółka pozyskała w ciągu ostatnich 10 miesięcy
  • Tym samym aktywa PKO TFI przekroczyły poprzednio odnotowany najwyższy poziom z grudnia 2018 roku

W lutym 2021 roku wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła 36 mld zł. Tylko w ciągu ostatnich 10 miesięcy Towarzystwo pozyskało 8 mld zł. Tym samym aktywa PKO TFI przekroczyły dotychczasowy najwyższy w historii firmy poziom, z grudnia 2018 roku.

Po głębokim załamaniu na rynkach kapitałowych, jakie miało miejsce w pierwszych miesiącach pandemii – na przełomie zimy i wiosny ub.r. spowodowanej koronawirusem Covid-19, nie widać już śladu.

- Od lata ub.r. widoczne było ożywienie zainteresowania inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. W naszym przypadku kluczowa była tytaniczna praca oddziałów PKO Banku Polskiego – naszego głównego dystrybutora. Przez pierwsze miesiące był to głównie powrót do funduszy papierów dłużnych, ale już np. w tym roku bardzo wyraźnie widac renesans zainteresowania funduszami z udziałem akcji. W dużej mierze, źródłem przyrostu zarządzanych przez nas aktywów są także konsekwentnie rozwijane przez nas programy systematycznego inwestowania – PPE, PPK, IKZE i IKE. W drugiej połowie roku do grona naszych klientów dołączało wiele firm, lokując swoje nadwyżki finansowe w funduszach. Efektem połączenia bardzo wysokiej sprzedaży z poprawą wycen jednostek uczestnictwa funduszy jest imponujący przyrost aktywów, jaki odnotowało PKO TFI. W samym styczniu sprzedaż sięgnęła 1 mld 168 mln zł netto.

- wskazuje Prezes PKO TFI Piotr Żochowski

W pierwszym miesiącu tego roku największym zainteresowaniem klientów cieszył się subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych - sprzedaż netto wyniosła 690 mln zł. Jednocześnie coraz większe znaczenie dla budowy oszczędności naszych klientów mają produkty długoterminowego i systematycznego inwestowania. I tak np. na rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wpłacono w samym tylko styczniu 94 mln zł, a ponad 112 mln zł – w ramach Pakietu Emerytalnego (IKZE + IKE).

PKO TFI jest największym zarządzającym funduszami detalicznymi w Polsce. Ma już ponad 1,2 mln klientów indywidualnych i zarządza aktywami o wartości ponad 36 mld zł.

 


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk