• Odbierz prezent
Ponad 2,4 mln przychodów netto wypracowała Grupa DO OK w trzecim kwartale 2020

Grupa DO OK SA, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, wypracowała w trzecim kwartale br. ponad 2,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Narastająco przychody netto Grupy wyniosły 7,4 mln zł i są o 0,87 mln zł wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Z początkiem drugiego półrocza 2020 spółka rozpoczęła realizację jednego z głównych celów strategicznych, jakim jest przejście ze sfery usług do sfery rozwiązań i projektowanie produktu IoT Cloud – DoConnect. Jednocześnie, dzięki rozszerzeniu swojej działalności o usługi konsultingowe w zakresie analizy biznesowej i product design, spółka nawiązała współpracę z trzema nowymi firmami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Finlandii oraz Wielkiej Brytanii.

- Od lipca do września przychody netto Grupy DO OK wyniosły 2,4 mln zł. Zysk netto kształtuje się na poziomie 85 tys zł. Zważywszy na wysoką koncentrację naszych działań na strategicznych obszarach, a więc inwestycji w rozwiązania własne, intensywnym rozwoju naszej działalności na rynku międzynarodowym i zintensyfikowanym poszukiwaniu nowych czynników wzrostu, osiągnięte w raportowanym okresie wyniki są dla nas satysfakcjonujące. W minionych miesiącach rozpoczęliśmy proces tworzenia własnego produktu technologicznego jakim jest DoConnect, do którego pozyskaliśmy już pierwszych klientów. Oprócz tego rozszerzyliśmy zakres oferowanych usług o nowe obszary - analizę biznesową i product design, które znalazły swoich odbiorców wśród klientów z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do nawiązania współpracy doszło na początku lipca br. i już na tym etapie możemy stwierdzić, że działania te będą kontynuowane i rozszerzane o usługi programistyczne – mówi Dmitrij Żatuchin, prezes zarządu DO OK.

Działania DO OK – od lipca do września – koncentrowały się na rozbudowie struktury organizacyjnej, w tym rekrutacji nowych ról w firmie. Istotny zakres zaangażowania w tym kontekście dotyczy poszukiwania nowych rynków zbytu i wzmacniania sprzedaży w krajach Europy Północnej, m.in. w Danii, Estonii czy Finlandii. W lipcu br. spółka otworzyła swoje biuro w Tallinnie. W tym samym miesiącu do Rady Nadzorczej DO OK dołączył Janne Kalliola, znany na fińskim i estońskim rynku IT przedsiębiorca, posiadający blisko 40-letnie doświadczenie w branży.

Celem rozwoju przedstawicielstw zagranicznych i rekrutacji nowych osób do niedawno wydzielonego obszaru Rozwoju Biznesu jest większa integracja projektów na rynku międzynarodowym, a co za tym idzie zwiększenie popytu na usługi i rozwiązania spółki, w tym w szczególności na rynku skandynawskim.

W trzecim kwartale br. m.in. dzięki rozszerzeniu oferty konsultingowej o warsztaty Value-Focused, Event Storming & Discovery, DO OK nawiązała nowe współpracę z trzema podmiotami zagranicznymi -ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Finlandii i Wielkiej Brytanii. Realizacja poszczególnych projektów dotyczy branż eventowo-hotelarskiej, FinTech oraz świadczącej usługi integracyjne dla transportu. DO OK szacuje, że docelowo łączna wartość zamówień z pozyskanych kontraktów może wynieść ponad 900 tys. euro.

Wśród działań strategicznych spółki jest również rozwój rozwiązania IoT Cloud DoConnect, które ma przyczynić się do szybkiej transformacji obszarów, w których wykorzystuje się urządzenia niepodłączone do chmury i tym samym umożliwia zdalną obsługę. Na przełomie września i października zarząd spółki sfinalizował proces negocjacji domeny DoConnect.com, odkupując ją od zagranicznego właściciela. Aktualnie trwa rejestracja unijnego znaku towarowego.

- Grupa DO OK obrała kierunek intensywnego, ale jednocześnie bardziej świadomego niż dotychczas wzrostu i rozwoju. W związku z tym prowadzimy szeroko zakrojone działania w zakresie podwojenia liczby specjalistów w 2020 roku, tj. rekrutacje nowych ról menedżerskich, wprowadzamy zmiany w strukturze organizacyjnej oraz rozwijamy przedstawicielstwa zagraniczne. Równocześnie, nasza uwaga koncentruje się na poszerzaniu oferty dla obecnych i przyszłych klientów – mówi Dmitrij Żatuchin, prezes i założyciel DO OK. – Liczymy na to, że w kolejnych latach poziom zyskowności ze sprzedaży generowany przez Grupę Kapitałową DO OK będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie zyskowności operacyjnej wynoszącym około 10 proc r/r. – podsumowuje.

O spółce:

DO OK SA to spółka działająca od 10 lat w branży IT. Od 2017 roku akcje firmy są notowane na rynku NewConnect. Głównym obszarem działalności DO OK są projekty consultingowe, utrzymanie produktu oraz projektowanie i wytwarzanie dedykowanego oprogramowania. Firma koncentruje się na współpracy z klientami z takich branż jak logistyka, technologia medyczna, energetyka i zasoby, edukacja oraz finanse. Kluczowe rynki, na których oferuje swoje rozwiązania to Holandia, Polska, kraje DACH, Estonia, Norwegia i Finlandia. Biura DO OK są zlokalizowane we Wrocławiu, Zielonej Górze, Amsterdamie i Tallinnie. Poszukując rozwiązań dla swoich partnerów biznesowych spółka dużą uwagę przywiązuje do kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. DO OK od dwóch lat jest aktywnym członkiem i współzałożycielem stowarzyszenia SoDA (Software Development Association Poland).


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk