• Odbierz prezent
POLYSLASH S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C (2021-03-10 10:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
POLYSLASH S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie uchwały Zarządu Spółki Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta zgodnie z uchwałą nr 2/03/2021 z dnia 9 marca 2021 r., niniejszym przekazujemy informację, że Zarząd Spółki w wyniku budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 9,50 zł za jedną akcję, zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki nr 1/03/2021 z dnia 9 marca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 9 marca 2021 r. miało miejsce podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały nr 1/03/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii C. Tym samym wyłączenie w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii C stało się skuteczne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLYSLASH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLYSLASH S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-394Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podole60/3.25
(ulica)(numer)
+48 519 552 116
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9442250282363796331
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Dawid CiślakPrezes ZarząduDawid Ciślak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk