• Odbierz prezent
POLWAX S.A.: Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A. (2021-02-26 20:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polwax S.A. (dalej również „Spółka”, „Pozwany”) informuje, iż w dniu dzisiejszym został doręczony Spółce, w trakcie posiedzenia przygotowawczego przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie („Sąd”) - odpis wniosku o rozszerzeniu powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A. o dodatkową kwotę 22.533.787,16 zł w sprawie z powództwa Orlen Projekt S.A. przeciwko Polwax S.A. o sygnaturze akt VI GC 201/19. Sąd zakreślił Pozwanemu dwumiesięczny termin do ustosunkowania się do ww. pisma.
Zgodnie ze zobowiązaniem Sądu Spółka złoży w zakreślonym terminie odpowiedź na w/w pismo.
Pismo zostało złożone do sprawy toczącej się już w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, o czym Spółka informowała w dniu 12 września 2019 r. (raport bieżący nr 59/2019).
W przedmiotowym postępowaniu Spółka Orlen Projekt dokonała już dwukrotnie rozszerzenia powództwa, o czym Spółka informowała w dniu 17 października 2019 r. (raport bieżący 64/2019) oraz w dniu 3 czerwca 2020 r. (raport bieżący 17/2020).
Wartość przedmiotu sporu w przedmiotowym postępowaniu wynosiła dotychczas 45.295.461,80 zł (tj. po rozszerzeniu powództwa w dniu 3.06.2020 r. przedstawionym w raporcie bieżącym nr 17/2020) a obecnie została rozszerzona jak wskazano wyżej o kwotę 22.533.787,16 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200Jasło
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja101
(ulica)(numer)
+48 13 44 66 241+48 13 44 66 252
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6852014881370490581
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Dariusz Szlęzak
Prezes Zarządu
2021-02-26Jarosław Świć
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk