• Odbierz prezent
POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał. (2021-05-18 12:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH"), §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 roku o godz. 11.00, w Jaśle , ul 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).
W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:
- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał ZWZ,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za lata 2019-2020,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Polwax S.A.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
1_1_Ogloszenie o zwolaniu_ZWZ-wersja czysta-15-06-2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax 2021
1_5_Projekty uchwal ZWZ - czerwiec 2021.pdfProjekty uchwał ZWZ Polwax zwołanego na 15-06-2021
8_2_Sprawozdanie RN za 2020 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
13_3_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za lata 2019-2020
13_4_Polwax RBR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Polwax S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200Jasło
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja101
(ulica)(numer)
+48 13 44 66 241+48 13 44 66 252
(telefon)(fax)
info@polwax.plwww.polwax.pl
(e-mail)(www)
6852014881370490581
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Dariusz Szlęzak
Prezes Zarządu
2021-05-18Jarosław Świć
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk