• Odbierz prezent
POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku. (2021-03-29 16:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych za drugie półrocze 2020 roku w kwocie 1.775.223,86 zł.
Odpis aktualizujący został utworzony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych rachunku wyników w pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych.
Odpis dotyczy aktywów związanych z przerwaną i niekontynuowaną inwestycją pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” („Instalacja”, „Inwestycja”). W okresie drugiego półrocza 2020 roku nakłady na Instalację wzrosły o wskazaną kwotę 1.775.223,86 zł.
Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 w dniu 21.04.2020 roku o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów związanych z Instalacją na dzień 31.12.2019 roku oraz informowała raportem bieżącym nr 29/2020 w dniu 11.09.2020 roku o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych na dzień 30.06.2020 rok w kwocie 2.385.135,92 zł.
Obecnie w toku prac nad jednostkowym raportem okresowym za 2020 rok Zarząd Spółki zdecydował o dokonaniu wskazanego powyżej odpisu za drugie półrocze 2020 roku ze względu na nadal ponoszone wydatki związane z Inwestycją.
Ostatecznie łączna kwota odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych za cały 2020 rok wyniesie 4.160.359,78 zł, z tego największą wartość tj. 2.060.364,61 zł stanowi wycena wg skorygowanej ceny nabycia kredytu w walucie EUR zaciągniętego na sfinansowanie Inwestycji wyliczona na dzień 31.12.2020 roku, pozostała część to wydatki związane z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem elementów Instalacji.
Dokonanie odpisu aktualizującego przez Spółkę wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200Jasło
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja101
(ulica)(numer)
+48 13 44 66 241+48 13 44 66 252
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6852014881370490581
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Dariusz Szlęzak
Prezes Zarządu
2021-03-29Jarosław Świć
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk