• Odbierz prezent
Polski złoty rozpoczyna spadkowy rajd? Kurs franka (CHF/PLN) oraz euro (EUR/PLN) lecą w górę! Co z eurodolarem (EUR/USD)?
fot. freepik.com

§  PL: Dziś o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o sprzedaży detalicznej w lipcu. Zgodnie z naszą prognozą wzrosła ona (w cenach stałych) o 4,9% r/r po wzroście o 8,6% r/r w czerwcu. Spodziewane obniżenie rocznej dynamiki wynika z wygaśnięcia efektu niskiej bazy odniesienia. Realizacja naszej prognozy potwierdziłaby dobrą koniunkturę w handlu detalicznym w warunkach pewnego nasycenia gospodarstw domowych towarami i przekierowania większej części dochodów na wydatki na usługi.

§  PL: O godz. 10:00 poznamy także odczyt produkcji budowlano-montażowej w lipcu. Według naszej prognozy wzrosła ona o 5,8% r/r po wzroście o 4,4% r/r miesiąc wcześniej. Konsensus kształtuje się na poziomie 7,1% r/r. Realizacja naszych oczekiwań oznaczałaby stabilną koniunkturę w budownictwie, które znajduje się w okresie przejściowym między starą a nową perspektywą budżetu UE.

Wydarzenia i komentarze

§  PL: Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych wzrosła w lipcu o 9,8% r/r po wzroście o 18,4% r/r w czerwcu. Spadek dynamiki rocznej wynika z ustępowania efektu niskiej bazy odniesienia z ub. roku, gdy działalność wytwórcza była zaburzana przez pierwszy lockdown. W takich warunkach lepiej aktywność w przemyśle odzwierciedla dynamika m/m po korekcji sezonowej, która wyniosła w lipcu 0,7% m/m, po wzroście o 0,2% m/m w czerwcu. Dane z początku 3Q są zgodne z obrazem koniunktury w sektorze widzianym w ostatnich miesiącach. Ożywienie w przemyśle ma szeroki zakres i wzrosty r/r odnotowano w 27 z 34 działów. Nadal mocnym wsparciem pozostaje popyt zagraniczny, co odzwierciedlają mocne wzrosty w branżach z dużym udziałem eksportu. Polski przemysł dobrze rozpoczyna 3Q br., a ożywienie powinno być kontynuowane w kolejnych miesiącach. Naszym zdaniem nie będzie ono tak spektakularne, gdyż w coraz większym stopniu dochody gospodarstw domowych przeznaczane będą na usługi, Naszym zdaniem główne czynniki ryzyka dla tego sektora związane są z nasileniem pandemii skutkującej możliwym ograniczeniem popytu oraz dalszym przyblokowaniem dostaw materiałów i półproduktów.

Polski złoty rozpoczyna spadkowy rajd? Kurs franka (CHF/PLN) oraz euro (EUR/PLN) lecą górę!  - 1

§  PL: Inflacja cen producenta wyniosła w lipcu 8,2% r/r wobec 7,2% r/r miesiąc wcześniej. Dane te znacząco przewyższyły naszą prognozę oraz konsensus rynkowy. W samym lipcu ceny wzrosły o 1,2% m/m i miały szeroki zakres. Inflacja PPI napędzana jest w szczególności przez ceny surowców, w tym także drewna, które rosną ze względu na silny popyt i ograniczenia po stronie podaży. W kierunku wyższych cen działają też zaburzenia w łańcuchach dostaw, które znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen pojazdów samochodowych oraz urządzeń elektronicznych i komputerów. Dane o inflacji PPI potwierdzają, iż producenci przerzucają rosnące koszty produkcji na ceny wytwarzanych towarów. Z czasem znajdą one odzwierciedlenie w wyższych cenach konsumenta, ponieważ w warunkach mocnego popytu firmy będą dążyły do ochrony marż, przesuwając wpływ wyższych cen produkcji na konsumentów. Z tego też powodu uważamy, że pomimo wygasania efektu niskiej bazy odniesienia, przestrzeń do spowolnienia inflacji jest niewielka.

Polski złoty rozpoczyna spadkowy rajd? Kurs franka (CHF/PLN) oraz euro (EUR/PLN) lecą górę!  - 3

Rynki na dziś

Dzisiejsza sesja na krajowym rynku walutowym upłynie pod znakiem presji na słabego złotego. Pomimo dobrych danych z krajowej gospodarki (dziś podane zostaną dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej) złoty traci na wartości w wyniku umocnienia dolara na rynkach międzynarodowych oraz łagodnej retoryk krajowej RPP. Uważamy jednak, iż kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale konsolidacji 4,56-4,60 choć bliżej jego górnego ograniczenia. Po dotarciu do 1,17 kurs EUR/USD powinien pozostawać w jego okolicach, szczególnie że dzisiejsze kalendarium danych makroekonomicznych nie da impulsów do wyraźniejszych zmian. Stabilizacji notowań oczekujemy także na rynkach długu.

Polski złoty rozpoczyna spadkowy rajd? Kurs franka (CHF/PLN) oraz euro (EUR/PLN) lecą górę!  - 2

Rynek krajowy

W trakcie wczorajszej sesji nasiliła się presja na słabszego złotego. Kurs EUR/PLN utrzymuje się w przedziale 4,55-4,60, choć wczoraj zbliżył się do górnego ograniczenia wskazanego przedziału. Podwyższona awersja do ryzyka, spadek eurodolara wywołany zbliżającą się perspektywą wygaszania programu skupu aktywów przez amerykański Fed, a także wciąż łagodna w porównaniu z innymi bankami centralnymi regionu retoryka krajowej RPP niekorzystnie wpływają na wycenę polskiej waluty. W porównaniu ze środowym zamknięciem kurs EUR/PLN wzrósł o niemal 3 grosze do 4,5868. W zbliżonej skali polska waluta traciła względem dolara i franka szwajcarskiego. Kurs CHF/PLN rosnąc do niemal 4,29 osiągnął poziom najwyższy od października 2020 r. Na wartości traciły także inne waluty regionu, choć złoty negatywnie wyróżniał się na ich tle. Wiązać to można z wspomnianą wcześniej łagodną retoryką RPP względem banków centralnych Węgier i Czech, które w tym roku już dwukrotnie podnieśli stopy procentowe. Bardziej stabilny przebieg miała sesja na krajowym rynku długu, gdzie rentowności obniżyły się o zaledwie 1 pkt baz. względem dnia poprzedniego. Wpływu na rynek nie miał aukcja zamiany, na której Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 za 4,51 mld PLN odkupując obligacje DS1021, PS0422 i OK0722. Po wczorajszej aukcji stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 80%. Wysoki stopień zaawansowania realizacji potrzeb pożyczkowych, a tym samym ograniczona podaż obligacji w kolejnych miesiącach, przy wysokiej płynności sektora bankowego, będzie działała stabilizująco na krajowy rynek długu.

Rynki zagraniczne

Spadek apetytu na ryzykowne aktywa, a także zbliżająca się perspektywa wygaszania programu skupu aktywów przez Fed zwiększają presję na umocnienie dolara. W trakcie wczorajszej sesji kurs EUR/USD spadł do 1,1670, poziomu najniższego od listopada ubiegłego roku. Presja na umocnienie widoczna była także w notowaniach franka szwajcarskiego oraz japońskiego jena, czyli walut, które zwyczajowo zyskują w okresie podwyższonej awersji do ryzyka. Na wartości zyskiwały także obligacje na bazowych rynkach długu. W szczególności papiery amerykańskie, w przypadku których rentowność 10-latki spadła w ciągu dnia o 4 pkt baz. do 1,24%. W tym samym czasie rentowność niemieckiej 10-latki zwiększyła się o zaledwie 1 pkt baz. do -0,49%.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk