• Odbierz prezent
Rynek pracy w Polsce – jak kształtuje się sytuacja podczas próby ponownego rozruchu gospodarki?

Otrzymaliśmy dzisiaj dane dotyczące polskiego rynku pracy za kwiecień:

Wzrost zatrudnienia (r/r): -2,1% (prognoza: -0,5%; poprzednio: 0,3%)

Płace w sektorze korporacyjnym (r/r): 1,9% (prognoza: 4,5%; poprzednio: 6,3%)

Wzrost zatrudnienia w Polsce w przeszłości

Ze wzrostem zatrudnienia rok do roku mieliśmy do czynienia w Polsce co miesiąc od początku 2014 roku. Apogeum zaliczyliśmy w 2017, kiedy to przez cały rok wzrost zatrudnienia rok do roku wynosił powyżej 4%. Rekordowy wynik odczytu wyniósł 4,6% i zdarzył się w tamtym okresie aż czterokrotnie. Jednak patrząc historycznie były jeszcze lepsze rezultaty. W lutym i marcu 2008 zdarzyły się nawet odczyty na poziomie 5,8%. Niestety taki wzrost zatrudnienia to już przeszłość. Od wspomnianego roku 2017, mamy do czynienia z równią pochyłą. Wzrost zatrudnienia rok do roku systematycznie spadał, osiągając w zeszłym miesiącu wynik na poziomie 0,3%.

Polska wzrost zatrudnienia 

Wykres wzrostu zatrudnienia w Polsce (od 2006 roku)

Płace w sektorze korporacyjnym w przeszłości

Od 2013 roku mieliśmy do czynienia w Polsce z rosnącą dynamiką wzrostu płac w sektorze korporacyjnym. W okresie 2014-2016 wynosiła ona powyżej 3%. Od 2016 roku poziom ten w większości przypadków przekraczał 4%. Od połowy 2017 roku mieliśmy do czynienia z jeszcze mocniejszym wzrostem płac, którego szczyt przypadł na maj 2018, kiedy zanotowany wynik wyniósł 7,8%. Od tamtej pory najniższy zanotowany odczyt to 5,3%, ale wielokrotnie pojawiały się wartości powyżej 7%. Pandemia koronawirusa prawdopodobnie wpłynie na znaczący spadek tego wskaźnika makroekonomicznego.

Polska płace w korpo 

Wykres płac w sektorze korporacyjnym r/r (od 2006 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii

Indeks ZEW z Niemiec

USA - pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy nowych domów

Wielka Brytania - wskaźnik CPI


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk