• Odbierz prezent
Polski rynek obligacji skarbowych: wysoka inflacja, ekspansja fiskalna, podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej, odpływy z funduszy dłużnych…
fot. freepik.com

Polski rynek obligacji skarbowych (SPW) nie miał w ostatnim czasie dobrej passy. Rentowności podchodziły na coraz wyższe poziomy z uwagi na rosnącą inflację. Z kolei rząd nie pomagał w tej walce. Kolejne stymulacje fiskalne przekładają się na oczekiwania jeszcze wyższych stóp procentowych, co prowadzi do kolejnej wyprzedaży papierów skarbowych. Niemniej ostatnia aukcja może sygnalizować pierwszą jaskółkę dla rynku SPW.

Wysoka inflacja, ekspansja fiskalna, podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej, odpływy z funduszy dłużnych, znaczna ilość obligacji skarbowych na bilansach banków – to jedne z głównych przyczyn przeceny SPW w ostatnich miesiącach. Kompilacja tych czynników wspierała rosnące oczekiwania co do ostrzejszego zacieśniania polityki pieniężnej. Jednocześnie popyt na obligacje ze strony podmiotów krajowych istotnie spadł, co doprowadziło do pogorszenia płynności. W takim środowisku można szukać dwóch rozwiązań: większego popytu ze strony inwestorów zagranicznych lub wkroczenie na rynek NBP. Druga opcja wydaje się jednak mało prawdopodobna.

Co zatem przekona zagranicznych inwestorów? Przede wszystkim zatrzymanie ekspansji fiskalnej, która pozwoli lepiej nakreślić perspektywę jak wysoko mogą zostać podniesione stopy procentowe w tym cyklu. Pierwsze głosy ze strony Ministerstwa Finansów (MF) w tym kierunku zaczęły powoli się wyłaniać, co ma szansę działać w stronę zmniejszenia premii fiskalnej na SPW. Po drugie, należy uporządkować sposób emisji obligacji. Próba alokacji nowych emisji w instytucjach publicznych zamiast na rynku skutkuje zniekształceniem całościowej sytuacji. Transferowanie obligacji do poszczególnych podmiotów zamiast organizowania aukcji problemu nie rozwiązuje. Obligacje te i tak muszą prędzej czy później trafić na rynek. Niemniej w ten sposób MF sprawia, że reguły gry nie są jasne, gdyż nie wiadomo do końca jakiej podaży SPW spodziewać się.

Tymczasem oferowane rentowności SPW mogą powoli znajdować zainteresowanie wśród inwestorów zagranicznych. Takie wnioski możemy wyciągnąć po wtorkowej aukcji, na której sprzedano obligacje za 4 mld zł, przy popycie 5,8 mld zł. To jednak za mało, by oczekiwać długotrwałej zmiany. Kolejny test nadejdzie 21 kwietnia, kiedy zorganizowania zostanie kolejna aukcja SPW. Gdyby przebiegła ona także z powodzeniem, wówczas można spodziewać się pozytywnej reakcji rynku i w konsekwencji spadku rentowności. Większa aktywność inwestorów zagranicznych mogłaby działać w kierunku istotnej poprawy płynności na SPW, co z czasem mogłoby skutkować ożywieniem lokalnego popytu. Do tego potrzeba jednak jasno zakomunikowanej koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, która będzie działać w kierunku obniżenia inflacji. Im wcześniej do tego dojdzie, tym lepiej.

Arkadiusz Balcerowski, CFA Analityk Noble Funds TFI


Arkadiusz Balcerowski

Ekonomista specjalizujący się w zagadnieniach makroekonomicznych. Makler Papierów Wartościowych. Autor bloga ekonomicznego www.insiderfx.pl skupiającego się na tematach dotyczących polskiej jak i światowej gospodarki. Preferuje ekonometryczne podejście w badaniach ekonomicznych. Obecnie pracujący na stanowisku analityka Noble Funds TFI.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk