• Odbierz prezent
Polski PKB spadł o 0,5% w I kwartale 2020 r

W tym tygodniu pojawiły się wyniki PKB za pierwszy kwartał. Istotne dla polskiej gospodarki były także wyniki z Niemiec i strefy euro.

Pozytywną wiadomością jest, że polska gospodarka w I kwartale ucierpiała w mniejszym stopniu niż większość pozostałych krajów Europy. Spadek PKB w zestawieniu kwartał do kwartału wyniósł zaledwie 0,5%. Jest to stosunkowo dobry wynik w porównaniu ze znaczącym pogorszeniem koniunktury w innych gospodarkach europejskich. W Czechach PKB w tym samym okresie spadł o 3,6%, w Niemczech o 2,2%, a w strefie euro o 3,8%. Natomiast przy uwzględnieniu różnej liczby dni roboczych w porównaniu międzyrocznym polski PKB wzrósł o 1,6%.

Warto przypomnieć, że podczas kryzysu w 2009 r. Polska była jedynym krajem UE, który uniknął recesji gospodarczej. Choć obecnie spadek PKB jest raczej nieunikniony, to recesja nadal będzie na Wisłą znacznie mniej dotkliwa niż w strefie euro.

Kwietniowy wskaźnik CPI osiągnął natomiast 3,4% r/r. Przyszłość polskiej gospodarki jest niepewna nie tylko w związku z rozwojem epidemii, ale także w związku z wyborami prezydenckimi. Jednak na informację dotyczącą sposobu ich przeprowadzenia oraz na wyniki musimy jeszcze poczekać. Niemniej będą one mieć ogromną wagę dla przyszłości politycznej kraju.

Kurs złotego w tym tygodniu nie odnotował większych zmian, w piątek rano wahał się w okolicach 4,56 PLN/EUR. Eurodolar pod koniec tygodnia utrzymywał się na poziomie około 1,081 USD/EUR.

 


Akcenta

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 7 krajach Europy: w Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk