• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Rekomendacja w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 (2021-05-12 12:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Rekomendacja w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje, iż w dniu 12 maja 2021 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta pokrycia jednostkowej starty netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 4 457 661,84 PLN z kapitału zapasowego, a także niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego.
Jednocześnie Emitent informuje, iż rekomendacja Zarządu Spółki w powyższym kształcie została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta.
Emitent wyjaśnia przy tym, iż jego intencją jest ujęcie w procesie analiz przeglądu perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. kwestii ewentualnej aktualizacji polityki dywidendowej na kolejne lata obrotowe i o rekomendacjach w tym zakresie Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Jakub BaranPrezes ZarząduJakub Baran
2021-05-12Marcin RadziszewskiCzłonek ZarząduMarcin Radziszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk