• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych  S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku (2021-06-02 11:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu (i) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2020 roku, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach odpowiednio punktu 9 i 14 planowanego porządku obrad oraz (ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Emitenta za lata obrotowe 2019 i 2020 wraz z oceną biegłego rewidenta, którego przedstawienie i zaopiniowanie przewidywane jest w ramach punktu 10 i 18 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
RB_nr_15_załącznik_Projkety uchwał na ZWZ.pdfZałącznik _Projekty uchwał ZWZ
RB_nr_15_załącznik_Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBKM S.A. z działaności w 2020 roku.pdfZałącznik_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działności w 2020 roku.
RB_nr_15_załącznik_Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBKM S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.pdfZałacznik_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020
RB-nr_15_załącznik_Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. o wynagrodzeniach.pdfZałącznik _Raport biegłego z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Marcin RadziszewskiCzłonek ZarząduMarcin Radziszewski
2021-06-02Dobrosława Waleczek GaudnikProkurentDobrosława Waleczek Gaudnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk