• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja przekazane na podstawie art. 19 MAR (2021-05-31 11:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Informacja przekazane na podstawie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2021 w którym poinformowano m.in. o zawarciu przez Prezesa Zarządu Jakuba Barana oraz Wiceprezesa Zarządu Tomasza Barana umów na podstawie których osoby te zobowiązały się wnieść do Vita 34 AG posiadane akcje Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. [Emitent, Spółka], Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał od ww. osób notyfikacje sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje otrzymane powiadomienia.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR_Jakub Baran.pdfJakub Baran Powiadomienie
Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR_Tomasz Baran.pdfTomasz Baran Powiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Marcin RadziszewskiCzłonek ZarząduMarcin Radziszewski
2021-05-31Dobrosława Waleczek Gaudnik ProkurentDobrosława Waleczek Gaudnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk