• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy o połączeniu działalności przedsiębiorstw (2021-05-31 17:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy o połączeniu działalności przedsiębiorstw
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z 31 maja 2021 r. w sprawie zawarcia umowy o połączeniu działalności przedsiębiorstw (business combination agreement - „BCA”) Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („PBKM” lub „Emitent”) informuje, iż powziął informację o zwołaniu przez Vita 34 AG („Vita 34”) nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Vita 34 na dzień 13 lipca 2021 r. oraz przekazaniu w ramach materiałów na to zgromadzenie wspomnianej w przywołanym raporcie bieżącym 10/2021 opinii z wyceny PBKM oraz Vita 34 sporządzonej przez niezależnego eksperta jak również dodatkowych materiałów dotyczących transakcji.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu (i) dane stanowiące założenia dla przyszłych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBKM, które zostały zamieszczone w opinii z wyceny sporządzonej przez niezależnego eksperta zaangażowanego przez Vita 34 oraz (ii) prezentację dla inwestorów przygotowaną przez Zarząd Vita 34 zawierającą informacje o Planowanej Transakcji, wycenie PBKM i Vita 34 sporządzonej na potrzeby Planowanej Transakcji oraz parytecie wymiany (wersja angielska wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Emitenta).
Załączniki
PlikOpis
RB_nr_12_załącznik1_założenia dla przyszłych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBKM.pdfDane stanowiące założenia dla przyszłych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBKM
RB_nr_12_załącznik3_Vita34_BCA_prezentacja_PL.pdfPrezentacja VITA34 AG_PL
RB_nr_12_załącznik2_Vita34_BCA_presentation_ENG.pdfPrezentacja VITA34 AG_EN
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Jakub BaranPrezes ZarząduJakub Baran
2021-05-31Marcin RadziszewskiCzłonek ZarząduMarcin Radziszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk